giaoduc24h.edu.vn
Ngành kế toán dù xuất hiện từ lâu nhưng vẫn là ngành hot
Trong hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp nào cũng vậy bộ phận kế toán - kiểm toán luôn được chú trọng nhất. Mỗi doanh nghiệp luôn cần từ 2 - 5 nhân viên kế toán. Nên dù đã xuất hiện và hot từ lâu. Nhưng cho đến hiện tại ngành này vẫn còn nguyên sự hấp dẫn. Lý do nào kế toán doanh nghiệp lại giữ được vị thế lâu đến vậy.