giaoduc24h.edu.vn
Bạn có biết kế toán tổng hợp là gì và làm gì không?
Với vai trò quan trọng và cơ hội phát triển lớn khi ngày càng nhiều doanh nghiệp mới được thành lập mà rất nhiều bạn trẻ thích nghề này. Thế nhưng kế toán tổng hợp là gì họ làm gì bạn có hiểu hết về nghề này chưa?