giachukyso.net
Trường hợp quản lý thuế gọi báo quyết toán ?
Trường hợp quản lý thuế gọi báo quyết toán ?Rate this post Bạn Mai Mít có hỏi : Có bạn nào được Quản lý thuế dt gọi báo năm nay sẽ quyết toán, mình hỏi chị ý khi nào có thông báo chính thức thì c chỉ nói là thông báo với mình trước như vậy …