giachukyso.net
Phát hành quyển hóa đơn tiếp theo có cần phải thông báo ?
Phát hành quyển hóa đơn tiếp theo có cần phải thông báo ?Rate this post Chia sẻ kiến thức : Vũ Duy Thanh Nếu đã thông báo phát hành toàn bộ 5 quyển thì chỉ việc viết cho đến khi hết hóa đơn.Nếu mới chỉ thông báo phát hành quyển thứ nhất thì phải thông …