giachukyso.net
Dịch vụ kế toán yêu cầu có phần mềm kế toán đúng hay sai ?
Dịch vụ kế toán yêu cầu có phần mềm kế toán đúng hay sai ?Rate this post Bạn Cao Thanh Bình có hỏi : mình có thuê kế toán làm dịch vụ nhưng kế toán đã yêu cầu máy tính mình phải có phần mềm kế toán.cho mình hỏi vậy đúng hay sai? vì mình mới …