giachukyso.net
Câu hỏi về hạch toán tiền lãi vay ngân hàng và sửa sổ sách kế toán
Câu hỏi về hạch toán tiền lãi vay ngân hàng và sửa sổ sách kế toánRate this post Trả lời : Minh Huế Lãi vay ngân hàng vẫn hạch toán như thường, nhưng ko cho vào Nợ TK 635 mà ghi nợ TK 4212 luôn. chứ cho vào chi phí khác thì vẫn phải kết …