ggbkursus.dk
Sådan laver du et boksplot i GeoGebra
Boksplot handler stort set om at vise de statistiske deskriptorer i et diagram, som egner sig godt til at skabe overblik over observationssættet.