getano.dk
Myreafhængige bier - Naturliv
Om jordbier der er lidt afhængige af myrer, blåhatjordbi, blåhathvepsebi og blåhat. Artikel fra Tidsskrift for Biavl, april, 2015