gerardliwoch.pl
Wszystko w życiu ma swój cel
Siła spokoju – Peaceful Warrior Film, który potrafi poruszyć dogłębnie widza. Film, który inspiruje. Film, który zmusza do przemyśleń. Film, który zost…