genusdebatten.se
Att vägra våga debatten
Viktiga samhällsfrågor som berör oss alla kan man inte lämna vind för våg om man vill vara med och styra skutan. Det är bara tyranner som har råd att vägra debatter.