gentlemannaguiden.com
Nyupptäckt ryskt kejserligt porträtt
Konstantin Makosvkys porträtt av prinsessan Yurievskaya, den ryska tsaren Alexander II:s andra gemål, har efter mer än hundra år återupptäckts. Det är världens äldsta auktionshus, Stockholms Auktionsverk, som har fått i uppdrag att sälja målningen. Auktionen