gentlemannaguiden.com
Lär dig placera som Roger Babson - Gentlemannaguiden
Roger Ward Babson (1875 –1967) var en entreprenör, författare och investerare som baserade sina teorier på en lite annorlunda syn på marknaden. Enligt honom...