gentlemannaguiden.com
I väntan på General Kardus 2017
Vi som otåligt väntat på 2017 års upplaga av General Kardus får vänta ännu ett tag. Idag meddelades nämligen att denna upplaga till skillnad från varit fallet tidigare, nu skjuts upp till slutet av februari.