gentlemannaguiden.com
Besatthet - en viktig ingrediens för framgång - Gentlemannaguiden
Ofta har ordet besatthet en negativ klang i vårt samhälle. Det får det att låta som att man inte själv har kontroll över det...