gentlemannaguiden.com
Bartitsu – Gentlemannens självförsvar
En form av kampsport som vore helt bortglömd i dagens läge om det inte vore för böckerna om Sherlock Holmes är Bartitsu, döpt efter Edward William Barton-Wright (1860-1951). Barton-Wright är känd som en av de