gemclinic.ir
لیزر مو چگونه عمل می کند؟ | لیزر موهای زائد | فواید و زمانبندی انجام
سوالی که بسیاری از افراد از می پرسند این است که چرا با یکبار لیزر کردن تمام موها حذف نمیشوند و باید چندین بار تکرار شود؟ | در پاسخ باید بگوییم برای اینکه...