gccta.org
Lo đẩy hết hàng tồn, ôtô đại hạ giá đến Tết - Hệ thống tin tức AFC HCM
Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) đưa ra dự báo, năm 2017, thị trường ôtô Việt Nam chỉ tăng trưởng ở mức 10% so với 2016. Đây là con số khá thấp, bởi năm 2016, mức tăng trưởng trên thị trường ôtô đạt 24%. Tuy nhiên, VAMA cho rằng, năm 2017Read More