gazetaora.com
Prindërimi sfidë e kohërave moderne
Nga Xhoi Jakaj Në treg libri im gjenden dy libra që i kam shkruajtur për prindërimin dhe rregullat që ndiqen me fëmijët gjatë rritjes se tyre, “Paraadoleshenca sfidat e prindërimit” “Adoleshenca në filtrin e dashurisë” Të dy librat më morën rreth dy vjet kohë por që i vlejnë tej mase lexuesit qofte ky një prind,një …