gazeddakibris.com
1918 Bakü Komünü | Ronald Suny | Gazeddakıbrıs
İktidara demokratik yollardan ve şiddet kullanmadan gelen Bakü Komünü liderlerinin hikâyesi, Rus Devrimi’yle ilgili pek çok efsaneyle çelişiyor. Ronald Suny | Jacobin Çeviri | Kontra Salvo Rus Devrimi’yle ilgili çoğu kayıt tek bir şehri, Romanov rejiminin Şubat’ta çöktüğü ve Bolşevikler’in Ekim’de iktidara geldiği Petrograd’ı anlatır. Başkentteki işçiler, kadınlar ve askerlerin belirleyici olması kadar, bu devrimci …