gattanegra.com
Далечност
Една заигравка, докато мислех за нещо трето. Gimp