gattanegra.com
Да илядите!
Честит празник, Будители! Нямам предвид само профисионалните преподаватели, или личностите като Левски и Ботев.…