gattanegra.com
Това е Живко
Това е Живко. Живко е печен тип. Когато сяда в заведение, Живко поздравява сервитьора, казва „моля“, „благодаря“ и „довиждане“. Живко е мъжко момче, но освен да остави бакшиш, няма да го заболи, ак…