gattanegra.com
Все ми се спи
Като торба на осиротяло кенгуру влачат се зимните дни. Не грее ли слънцето на мен все ми се спи. Като земя без птици, така е тихо в ушите ми, чак даже кънти. Не чувам ли вятър да шепне в листата, н…