gattanegra.com
Когато Утре-то настъпи
Вчера, днес и утре Вчера е където Днес се е родило на топло и сухо и е станало част от “в момента”. Забравено от някои, или пък незабравимо за други, Вчера е неизбежно като смъртта. Дне…