gattanegra.com
Форума музикант орг :D
От няколко дни съм се засилила да възобновя тормоза с китарата над комшии, роднини, добитък и що ли още не по местните ширини. И за да не е без хич тоя път реших да попрочета това-онова. След матем…