garf.juhe.ee
Soolise võrdõiguslikkuse nimel!
Tubli ja tulihingelise võrdõigustajana leian ma, et ei ole “poiste” ja “tüdrukute” mänge. Või hobisid. Või töid. Kui naine ikka tahab kaevanduses lampi peas kanda, peab ta s…