garf.juhe.ee
Hea taega!
Taega… seega ainsuse omastav on ilmselt “tae,” jah? tae-tae-taed (nagu kae-kae-kaed)? tagi-tae-tage (nagu lagi-lae-lage)? taag-tae-taagi (nagu saag-sae-saagi)? tade-tae-tade (nagu…