garf.juhe.ee
Küpsuskirjand?
Tänavused kirjanditeemad olid varustatud konkreetsete suunavate vihjetega, millest kirjand rääkida võiks. Kuhu me jõudnud oleme? Kas tõesti lõpetavad meil keskkooli imbetsillid, kes teemat ise laht…