gappingworld.com
Thặng dư thương mại nửa đầu năm 2018 của Việt Nam đạt 2,7 tỷ USD | Trang thông tin nông sản toàn cầu
Theo số liệu công bố chính thức, thặng dư thương mại của Việt Nam trong nửa đầu năm 2018 đạt 2,7 tỷ USD, so với mức thâm hụt 3,5 tỷ USD trong cùng kỳ năm 2017. Các bảng dưới đây cập nhật thống kê xuất khẩu nông sản chủ lực của Việt Nam, theo công bố của Tổng cục Thống kê, các bộ liên quan, các thương nhân và tổng hợp dự báo từ nhiều cơ quan khác nhau. Cà phê Việt Nam là nước sản xuất cà phê lớn thứ 2 thế giới sau Brazil và là nước sản xuất cà phê Robusta lớn nhất thế giới. Việt Nam chiếm gần 20% tổng sản lượng cà phê toàn cầu. Chính phủ Việt Nam đặt mục tiêu duy trì diện tích trồng cà phê 600.000ha đến năm 2020 và sản xuất 1,7 triệu tấn cà phê hàng năm. Việt Nam hiện có hơn 100 doanh nghiệp xuất khẩu đang hoạt động, dẫn đầu bởi Intimex, Simexco và Tín Nghĩa. Đức và Mỹ là những nước nhập khẩu cà phê Việt Nam lớn nhất trong 5 tháng đầu năm 2018 (MARD). Niên vụ (tháng 10-9) 2018/19 2017/18 2016/17 2015/16 2014/15 Diện tích trồng (ha) đến cuối 2017 664,600 650,600 650,000 641