gappingworld.com
Số liệu tiêu dùng cho thấy Mỹ Latin sẽ trở thành thị trường thủy sản lớn | Trang thông tin nông sản toàn cầu
Thường bị tảng lờ trên thị trường thế giới, Mỹ Latin và Carribbean xứng đáng được nhắc đến khi FAO ước tính rằng khu vực này có tăng tiêu dùng thủy sản trên đầu người nhanh nhất trong 10 năm tới. Theo báo cáo "The State of World Fisheries and Aquaculture, 2016", tiêu dùng thủy sản giai đoạn 2015 – 2025 của Mỹ Latin và Carribbean dự báo tăng trưởng 22% và tăng từ 10 kg/người/năm lên 12 kg/người/năm trong giai đoạn này. Châu Á và châu Đại Dương cũng được dự báo tăng nhanh tiêu dùng thủy sản, với mức tăng trưởng dự báo 12%. Ngược lại, tiêu dùng thủy sản tại Bắc Mỹ dự báo chỉ tăng trưởng 3% trong cùng giai đoạn và tăng trưởng của châu Âu được dự báo đạt dưới 7%, FAO dự báo. "Đặc biệt, tiêu dùng thủy sản được dự báo tăng nhanh tại Brazil, Peru, Chile, Trung Quốc và Mexico. Tiêu dùng thủy sản sẽ tiếp tục đi ngang hoặc giảm tại một số nước, bao gồm Nhật Bản, Nga, Argentina và Canada. Tiêu dùng thủy sản đầu người tại châu Phi được dự báo tăng nhẹ 2%", báo cáo của FAO cho hay. Để đáp ứng nhu