gappingworld.com
Sản lượng cao su tự nhiên giảm, ngành sản xuất lốp xe Ấn Độ tiếp tục kêu gọi nới lỏng nhập khẩu | Trang thông tin nông sản toàn cầu
Trong 2 tháng đầu năm tài khóa 2018-19, tức trong tháng 4 – 5/2018, sản lượng cao su tự nhiên của Ấn Độ giảm 16%, khiến các nhà sản xuất lốp xe ngày càng lo lắng về nguồn cung nguyên liệu thô. Dữ liệu từ Hội đồng Cao su cho thấy sản lượng cao su tự nhiên trong 2 tháng đầu năm tài khóa 2018-19 đạt 82.000 tấn, so với mức sản lượng 98.000 tấn trong cùng kỳ năm tài khóa 2017-18. Trong khi đó, tiêu dùng cao su tự nhiên tăng 13% lên 200.000 tấn trong cùng giai đoạn so sánh. Các nhà chức trách Hội đồng Cao su Ấn Độ hiện chưa bình luận về tình hình hiện nay. Hiệp hội các nhà sản xuất lốp xe Ấn Độ (ATMA), chiếm hơn 90% tổng sản lượng lốp xe của Ấn Độ, vừa thỉnh cầu Bộ Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ cạn thiệp. "Nhập khẩu cao su tự nhiên rất cần thiết để đáp ứng nhu cầu nhưng môi trường chính sách lại rất hạn chế. Thuế nhập khẩu cao su tự nhiên lên đến 25% và khó tiếp cận nguồn cao su tự nhiên. Ngành lốp xe cần phải tuân thủ các quy định tiền nhập khẩu, khi cao su nhập khẩu buộc phải sử dụng để