gappingworld.com
Mỹ nâng thuế chống bán phá giá tôm Ấn Độ lên 2,34% | Trang thông tin nông sản toàn cầu
Bộ Thương mại Mỹ (DoC) vừa nâng thuế chống bán phá giá đối với tôm Ấn Độ từ 0,84% lên 2,34% theo kết quả sơ bộ đợt rà soát hành chính năm 2016 – 2017 của cơ quan này. Đợt rà soát hành chính này báo cáo rằng các nhà xuất khẩu tôm Ấn Độ đã bán dưới giá thông thường các mặt hàng tôm sang thị trường Mỹ trong năm rà soát và là đối tượng của thuế chống bán phá giá. Quyết định này sẽ không tác động đến xuất khẩu tôm của Ấn Độ trừ khi có kết quả cuối cùng của đợt rà soát, dự kiến trong 120 ngày sau báo cáo sơ bộ, được chấp thuận bởi DoC. Ấn Độ là nước xuất khẩu tôm lớn nhất sang thị trường Mỹ trong năm 2017, với thị phần 32% sau khi một loạt các nhà sản xuất tôm tại châu Á, như Thái Lan, chịu thiệt hại do dịch bệnh. Thuế chống bán phá giá được tính toán sau khi khảo sát riêng lẻ bắt buộc 2 trong số gần 231 nhà xuất khẩu Ấn Độ. Thuế chống bán phá giá lên tôm từ Việt Nam áp ở mức 25,39% trong năm rà soát trên. Các nhà xuất khẩu thủy sản trả một khoản đặt cọc tiền mặt dựa trên kết quả rà soát