gamesource.ir
باکس آرت بازی Nioh رونمایی شد|تریلر جدیدی نیز از گیم پلی بازی منتشر شد
در طول مراسم دیروی که در توکیو در حال اجرا بود باکس آرت بازی Nioh نیز در این مراسم رونمایی شد و در کنار آن تریلر جدیدی از گیم پلی بازی منتشر شد.