galago.se
Här har du din urscen - Galago
VI SKICKADE JOHANNES NILSSON TILL BJÖRN RANELIDS FÖRFATTARSKOLA Tryckvågen löpte genom luften, snabbare än ljudet, snabbare än all världens sånger. Genom skogen, vars träd vek undan som grässtrån. Över riksväg 57, där bilarna skakade. Förbi växthuset vid Billsta, vars rutor skälvde till och brast, så kross och skärvor bars en bit av vågen, som en isstorm …