galago.se
Galago nr 127 - Galago
Galago #127 kom ut i maj 2017 och innehåller bland annat… Henrik Bromander – Lisa Ewald – John Andersson – Ina Lundström: Bortom bekvämlighetszonen –Ellen Greider – Rundabordssamtal: Vanligt hederligt folk – Pontus Lundkvist – Johannes Nilsson: Historia & reptilhjärnan – en studie i Ickes dialektik – Fabian Göransson – Nanna Johansson – Fråga liberalen — Karolina Bång …