gabunzelblog.eu
Cerkiew która patrzy -
Do tego dzie­ła mam sen­ty­ment, bo mię­dzy inny­mi dzię­ki nie­mu …