fyllepenna.net
Kristin
Kristin er en liten kort historie på knapt en side som plutselig ville vokse og bli større. Jeg postet Kristin etter en stund på nettsamfunnet Nettpoeten, et skriveforum drevet på hobbybasis av kyn…