fyllepenna.net
Ingen ord
De tause ordene Sier mer enn handlinger Sier mer enn blikket ditt Ditt fravær er tydelig Jeg var ingenting Nå er jeg alt uten deg.