fyllepenna.net
En Hustavle
Dette diktet av Arnulf Øverland ble skrevet i 1929, og for meg er det et fantastisk lite dikt som minner meg på det viktige i livet!