fyllepenna.net
Automatskrift
Du sier Om bare noen dager er alt dette glemt. Ingen snakker om det lenger. Ingen kommer til å huske det. Du sier Dette er ingenting annet enn et lite sandkorn i hele universet. At det er ubetydeli…