fyllepenna.net
Rita reflekterer over Jordens Barn – Bok 5 Klippehulens folk
Ayla og Jondalars reise er omsider over. De er fremme hos Zelandoniiene etter at Jondalar har vært på reise i over fem år. De første bøkene Auel ga ut kom relativt regelmessig; Hulebjørnens klan i …