fyllepenna.net
Automatskrift
Mens havet bruser i ørene hennes står hun stille med lukkede øyne. Alt er svart. Brusende svart. Hun kjenner hvert bølgeslag som om det er et kjærtegn over trommehinnene. Ensomheten bekymrer henne …