fyllepenna.net
Lysets barn – Del 1 : Løvens merke – Intro
Solene stekte over en tørr og svidd sensommerverden. Åsryggene var gyldne av tørt gress, trærne så like varme ut som menneskene som svettet i varmen. Lite grønt var å se foruten ved elvene. Bekkene…