fyfanvadjaghatarsoc.se
GP gör reklam kampanj för Faktumplattan som Peter Ahlborg pryder - Fyfanvadjaghatarsoc
Under flera månader under februari, mars och april 2018 har GP varit mycket generösa med många annonser om Faktumplattan. Peter Ahlborg pryder omslaget till Faktumplattan samt är med på bild i GPs annonser