fst.usim.edu.my
PEMBENTANGAN LAPORAN PENGEMBARAAN USIM GISO 2018
Pasukan GISO Syrianwecare berjaya dan dianugerahkan Naib Johan keberhasilan Terbaik dan juga anugerah Persembahan Terbaik. Pasukan membawa pulang 3 hamper dan wang tunai. Pasukan Giso ini diketuai oleh Prof. Dr. Norita Md Norwawi, profesor daripada Program Sains Komputer (Keselamatan dan Jaminan Maklumat), FST.