fst.usim.edu.my
KUALA LUMPUR ENGINEERING SCIENCE FAIR 2019 (1-3 NOVEMBER 2019)
Pihak FaSTLaB, Fakulti Sains dan Teknologi telah mengikuti Pameran KLESF 2019 yang telah diadakan di Mines International Exhibiton & Convention Centre (MIECC) pada 1 - 3 November 2019 dengan membuka sebanyak 12 'booth" berbanding hanya 4 "booth" pada tahun 2017. Diharapkan dengan penyertaan kali ini dapat meningkatkan lagi minat generasi akan datang ke arah sains dan