frontispis.hr
Biljana Jovanović: Dogs and Others
Heroina romana Psi i ostali prvi je otvoreno lezbijski lik suvremene srpske literature, no i više od toga, jer utjelovljuje duh svoje generacije. Stasajući sedamdesetih godina u Beogradu, glavnome gradu [...]Više →