frodefredriksen.no
Vold og overgrep mot barn
Verdens helseorganisasjon har for lengst definert vold og overgrep mot barn og unge som et folkehelseproblem. Vold og overgrep medfører en grunnleggende redsel for at overgrepene skal fortsette, al…