frodefredriksen.no
Trakassering og utøvelse av makt i arbeidslivet
Jeg skal i denne artikkelen reflektere omkring temaet trakassering og utøvelse av makt i arbeidslivet. Dette er en en refleksjon etter en serie med selvopplevde hendelser som kunne ha endt opp som …