frodefredriksen.no
Skoleledelse og forebygging av mobbing, to sider av samme sak
Det er ikke så ofte man får muligheter til å utdype temaet ledelse og skoleledelse. Mirza Mujic i Mujic Consulting har stilt meg en del spørsmål i dette intervjuet som jeg tenker at enhver leder bø…